SMS Marketing

Potencijal personaliziranih masovnih SMS-ova

Unlocking the Power of Personalized Bulk SMS Marketing

Istražujemo dinamično područje personaliziranog masovnog SMS marketinga. Otkrijte kako prilagođavanje vaših poruka pojedinačnim primaocima može pojačati vaš marketinški utjecaj, potaknuti dublje veze i donijeti izvanredne rezultate za vaše poslovanje.

CENE PERSONALIZOVANOG SMS BULK PAKETA PO ZEMLJAMA

SRBIJA

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (DIN/PORUCI)

KOLIČINA SMS PORUKACENA PO SMS-U
do 1 000 poruka3,20 din
od 1 001 do 3 000 poruka2,94 din
od 3 001 do 5 000 poruka2.69 din
od 5 001 do 10 000 poruka2,34 din
od 10 001 do 20 000 poruka2,11 din
od 20 001 do 50 000 poruka1,89 din
od 50 001 do 100 000 poruka1,68 din
preko 100 000 poruka1,48 din

BOSNA I HERCEGOVINA

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (EUROCENT/PORUCI)

KOLIČINA SMS PORUKACENA PO SMS-U
do 1 000 poruka8,43
od 1 001 do 3 000 poruka7,75
od 3 001 do 5 000 poruka7,09
od 5 001 do 10 000 poruka6,16
od 10 001 do 20 000 poruka5,56
od 20 001 do 50 000 poruka4,98
od 50 001 do 100 000 poruka4,42
preko 100 000 poruka3,90

 

MAKEDONIJA

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (EUROCENT/PORUCI)

KOLIČINA SMS PORUKACENA PO SMS-U
do 1 000 poruka4,36
od 1 001 do 3 000 poruka4,01
od 3 001 do 5 000 poruka3,67
od 5 001 do 10 000 poruka3,19
od 10 001 do 20 000 poruka2,88
od 20 001 do 50 000 poruka2,58
od 50 001 do 100 000 poruka2,29
preko 100 000 poruka2,02

 

HRVATSKA

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (EUROCENT/PORUCI)

KOLIČINA SMS PORUKACENA PO SMS-U
do 1 000 poruka6,98
od 1 001 do 3 000 poruka6,41
od 3 001 do 5 000 poruka5,87
od 5 001 do 10 000 poruka5,10
od 10 001 do 20 000 poruka4,60
od 20 001 do 50 000 poruka4,12
od 50 001 do 100 000 poruka3,66
preko 100 000 poruka3,23

 

CENE PERSONALIZOVANOG SMS BULK PAKETA CRNA GORA

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (EUROCENT/PORUCI)

KOLIČINA SMS PORUKACENA PO SMS-U
do 1 000 poruka3,15
od 1 001 do 3 000 poruka2,89
od 3 001 do 5 000 poruka2,65
od 5 001 do 10 000 poruka2,30
od 10 001 do 20 000 poruka2,08
od 20 001 do 50 000 poruka1,86
od 50 001 do 100 000 poruka1,65
preko 100 000 poruka1,46

SLOVENIJA

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (EUROCENT/PORUCI)

KOLIČINA SMS PORUKACENA PO SMS-U
do 1 000 poruka7,27
od 1 001 do 3 000 poruka6,68
od 3 001 do 5 000 poruka6,11
od 5 001 do 10 000 poruka5,31
od 10 001 do 20 000 poruka4,79
od 20 001 do 50 000 poruka4,29
od 50 001 do 100 000 poruka3,81
preko 100 000 poruka3,36

 

NEMAČKA

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (EUROCENT/PORUCI)

KOLIČINA SMS PORUKACENA PO SMS-U
do 1 000 poruka17,45
od 1 001 do 3 000 poruka16,03
od 3 001 do 5 000 poruka14,67
od 5 001 do 10 000 poruka12,75
od 10 001 do 20 000 poruka11,50
od 20 001 do 50 000 poruka10,30
od 50 001 do 100 000 poruka9,15
preko 100 000 poruka8,07

 

AUSTRIJA

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (EUROCENT/PORUCI)

KOLIČINA SMS PORUKACENA PO SMS-U
do 1 000 poruka13,96
od 1 001 do 3 000 poruka12,82
od 3 001 do 5 000 poruka11,74
od 5 001 do 10 000 poruka10,20
od 10 001 do 20 000 poruka9,20
od 20 001 do 50 000 poruka8,24
od 50 001 do 100 000 poruka7,32
preko 100 000 poruka6,46

 

HOLANDIJA

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (EUROCENT/PORUCI)

KOLIČINA SMS PORUKACENA PO SMS-U
do 1 000 poruka11,63
od 1 001 do 3 000 poruka10,68
od 3 001 do 5 000 poruka9,78
od 5 001 do 10 000 poruka8,50
od 10 001 do 20 000 poruka7,67
od 20 001 do 50 000 poruka6,87
od 50 001 do 100 000 poruka6,10
preko 100 000 poruka5,38

 

LUKSEMBURG

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (EUROCENT/PORUCI)

KOLIČINA SMS PORUKACENA PO SMS-U
do 1 000 poruka4,07
od 1 001 do 3 000 poruka3,74
od 3 001 do 5 000 poruka3,42
od 5 001 do 10 000 poruka2,98
od 10 001 do 20 000 poruka2,68
od 20 001 do 50 000 poruka2,40
od 50 001 do 100 000 poruka2,14
preko 100 000 poruka1,88

 

ŠPANIJA

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (EUROCENT/PORUCI)

KOLIČINA SMS PORUKACENA PO SMS-U
do 1 000 poruka8,43
od 1 001 do 3 000 poruka7,75
od 3 001 do 5 000 poruka7,09
od 5 001 do 10 000 poruka6,16
od 10 001 do 20 000 poruka5,56
od 20 001 do 50 000 poruka4,98
od 50 001 do 100 000 poruka4,42
preko 100 000 poruka3,90

 

FRANCUSKA

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (EUROCENT/PORUCI)

KOLIČINA SMS PORUKACENA PO SMS-U
do 1 000 poruka11,63
od 1 001 do 3 000 poruka10,68
od 3 001 do 5 000 poruka9,78
od 5 001 do 10 000 poruka8,50
od 10 001 do 20 000 poruka7,67
od 20 001 do 50 000 poruka6,87
od 50 001 do 100 000 poruka6,10
preko 100 000 poruka5,38

 

DANSKA

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (EUROCENT/PORUCI)

KOLIČINA SMS PORUKACENA PO SMS-U
do 1 000 poruka5,24
od 1 001 do 3 000 poruka4,81
od 3 001 do 5 000 poruka4,40
od 5 001 do 10 000 poruka3,83
od 10 001 do 20 000 poruka3,45
od 20 001 do 50 000 poruka3,09
od 50 001 do 100 000 poruka2,75
preko 100 000 poruka2,42

 

BELGIJA

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (EUROCENT/PORUCI)

KOLIČINA SMS PORUKACENA PO SMS-U
do 1 000 poruka8,43
od 1 001 do 3 000 poruka7,75
od 3 001 do 5 000 poruka7,09
od 5 001 do 10 000 poruka6,16
od 10 001 do 20 000 poruka5,56
od 20 001 do 50 000 poruka4,98
od 50 001 do 100 000 poruka4,42
preko 100 000 poruka3,90

 

NOVI ZELAND

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (EUROCENT/PORUCI)

KOLIČINA SMS PORUKACENA PO SMS-U
do 1 000 poruka6,98
od 1 001 do 3 000 poruka6,41
od 3 001 do 5 000 poruka5,87
od 5 001 do 10 000 poruka5,10
od 10 001 do 20 000 poruka4,60
od 20 001 do 50 000 poruka4,12
od 50 001 do 100 000 poruka3,66
preko 100 000 poruka3,23

 

SAD

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (EUROCENT/PORUCI)

KOLIČINA SMS PORUKACENA PO SMS-U
do 1 000 poruka5,82
od 1 001 do 3 000 poruka5,34
od 3 001 do 5 000 poruka4,89
od 5 001 do 10 000 poruka4,25
od 10 001 do 20 000 poruka3,83
od 20 001 do 50 000 poruka3,43
od 50 001 do 100 000 poruka3,05
preko 100 000 poruka2,69

 

ITALIJA

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM

NIVOU (EUROCENT/PORUCI)
KOLIČINA SMS PORUKACENA PO SMS-U
do 1 000 poruka7,85
od 1 001 do 3 000 poruka7,21
od 3 001 do 5 000 poruka6,60
od 5 001 do 10 000 poruka5,74
od 10 001 do 20 000 poruka5,18
od 20 001 do 50 000 poruka4,64
od 50 001 do 100 000 poruka4,12
preko 100 000 poruka3,63

 

ŠVEDSKA

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (EUROCENT/PORUCI)

KOLIČINA SMS PORUKACENA PO SMS-U
do 1 000 poruka8,14
od 1 001 do 3 000 poruka7,48
od 3 001 do 5 000 poruka6,85
od 5 001 do 10 000 poruka5,95
od 10 001 do 20 000 poruka5,37
od 20 001 do 50 000 poruka4,81
od 50 001 do 100 000 poruka4,27
preko 100 000 poruka3,77

 

AUSTRALIJA

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (EUROCENT/PORUCI)

KOLIČINA SMS PORUKACENA PO SMS-U
do 1 000 poruka6,98
od 1 001 do 3 000 poruka6,41
od 3 001 do 5 000 poruka5,87
od 5 001 do 10 000 poruka5,10
od 10 001 do 20 000 poruka4,60
od 20 001 do 50 000 poruka4,12
od 50 001 do 100 000 poruka3,66
preko 100 000 poruka3,23

 

RUSIJA

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (EUROCENT/PORUCI)

KOLIČINA SMS PORUKACENA PO SMS-U
do 1 000 poruka4,94
od 1 001 do 3 000 poruka4,54
od 3 001 do 5 000 poruka4,16
od 5 001 do 10 000 poruka3,61
od 10 001 do 20 000 poruka3,26
od 20 001 do 50 000 poruka2,92
od 50 001 do 100 000 poruka2,59
preko 100 000 poruka2,29

 

ALBANIJA

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (EUROCENT/PORUCI)

KOLIČINA SMS PORUKACENA PO SMS-U
do 1 000 poruka7,85
od 1 001 do 3 000 poruka6,60
od 3 001 do 5 000 poruka5,74
od 5 001 do 10 000 poruka5,18
od 10 001 do 20 000 poruka4,64
od 20 001 do 50 000 poruka 
od 50 001 do 100 000 poruka4,12
preko 100 000 poruka3,63

 

KOSOVO

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (EUROCENT/PORUCI)

KOLIČINA SMS PORUKACENA PO SMS-U
do 1 000 poruka6,40
od 1 001 do 3 000 poruka5,88
od 3 001 do 5 000 poruka5,38
od 5 001 do 10 000 poruka4,68
od 10 001 do 20 000 poruka4,22
od 20 001 do 50 000 poruka3,78
od 50 001 do 100 000 poruka3,36
preko 100 000 poruka2,96

 

RUMUNIJA

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM

NIVOU (EUROCENT/PORUCI)
KOLIČINA SMS PORUKACENA PO SMS-U
do 1 000 poruka5,53
od 1 001 do 3 000 poruka5,07
od 3 001 do 5 000 poruka4,65
od 5 001 do 10 000 poruka4,04
od 10 001 do 20 000 poruka3,64
od 20 001 do 50 000 poruka3,26
od 50 001 do 100 000 poruka2,90
preko 100 000 poruka2,56

 

Za klijente koji šalju do 1000 poruka mesečno naplaćujemo 30 EUR-a setup.

Pakete je moguće kreirati i po Vašim zahtevima.

Za sva pitanja i detalje, molimo Vas da nas kontaktirate.

MMS BULK

Za slanje MMS bulk poruka cena se izračunava po upitu. Pošaljite nam upit za ovu uslugu putem