SMS Marketing

TROŠKOVI IMPLEMENTACIJE

Pored slanja, u cenu poruke su uključene sledeće usluge:

ISKORISTITE NAJBOLJE POVOLJNOSTI KOJE NE SMETE PROPUSTITI!

FREE SET UP

1 KAMPANJA GRATIS

SENDER PO CENI OD SAMO 119€

Besprekorna i personalizovana komunikacija sa masivnom korisničkom bazom Vibera

U Srbiji, Viber je jedna od najzastupljenijih aplikacija sa preko 3.5 miliona korisnika i stalnim rastom tržišnog udela. Osim što privlači sve veći broj korisnika, ova platforma nudi mnogobrojne prednosti: praktičan i intuitivan interfejs, jednostavno korišćenje, komunikaciju u realnom vremenu i slanje promotivnih tekstualnih poruka.

Zbog svega navedenog, Viber se izdvaja kao izuzetno popularan kanal među poslovnim liderima. Primena ovog servisa u marketingu pomoći će Vašoj kompaniji da stekne, održi i učvrsti konkurentsku prednost i ostvari još dinamičniju i bolju komunikaciju sa klijentima.

Komunikacija sa ogromnom bazom korisnika Vibera

Efikasno proširite svoj doseg i povećajte uticaj uz Viber Bulk

Naša Viber Bulk usluga omogućava preduzećima da ostvare dublju povezanost sa svojom ciljanom publikom na potpuno novom nivou. Iskorišćavajući snagu obimne Viber korisničke baze, naša usluga vam omogućava slanje masovnih poruka radi efikasnog angažovanja i informisanja kupaca, istovremeno promovišući vaš brend, proizvode ili usluge.

Viber Bulk

0
+ KLIJENATA
0
DRŽAVA
0 %
DOSTUPNOST

VIBER KOMUNIKACIONI PRIMERI

OPIS REŠENJA

Sistem obaveštavanja klijenata (1 WAY komunikacija)

Viber bulk je kanal komunikacije koji omogućava da na brži i jednostavan način doprete do klijenata.

U zavisnosti od potreba Viber poruke mogu biti:

Ovaj pristup predstavlja klasičan oblik direktnog komuniciranja sa klijentima, pružajući vam mogućnost da im šaljete raznolike informacije. Poruke mogu sadržati tekst, slike i linkove, maksimalne dužine od 1000 karaktera. Svi ovi elementi mogu biti uključeni u jednu poruku. Da bi korisnik primio vašu poruku, neophodno je da prethodno izrazi saglasnost (opt-in). Nakon odgovora na inicijalnu poruku, smatra se da je dao saglasnost za primanje poruka, osim ako se ne odjavi sa servisa. Prva Viber poruka trebalo bi da ima informativan karakter, dok sve naredne mogu sadržavati reklamni sadržaj. Korisnicima je omogućeno da se u svakom trenutku odjave sa servisa.