SMS Marketing

  1. UŠTEDA

Uštedite vreme i novac sa kratkim periodom pripreme za kampanju. Zamenite izradu, štampanje i deljenje promotivnih flajera, lepljenje postera, zakup bilborda, itd. – jednostavnim i modernim pristupom. Umesto da potencijalnim mušterijama delite ili ostavljate flajere koji imaju stopu uspeha od 0.3%, uključite se u nove trendove i kontaktirajte ih medijumom koji ima stopu uspeha od 98%.

  1. TARGETIRANJE

Baze sa velikim brojem brojeva mobilnih telefona možete razdeliti na ciljne grupe I targentiranim korisnicima slati personalizovanu poruku. U okviru svake baze podataka moguće je izvršiti segmentaciju korisnika na osnovu pola, godina, demografskog područja. Na taj način možete kreirati personalizovane poruke i uputiti ih ka Vašoj ciljnoj grupi.

  1. PROCENAT PROČITANIH PORUKA

Uticaj koji SMS poruka i dalje ima je daleko veći od mejla poslatog u newsletter kampanji. – Istraživanja pokazuju da SMS poruke imaju mnogo veći uticaj od e-mail marketinga. Procenta pročitanih poruka dostiže i 99%. Razmislite, da li ste Vi nekada propustili da pročitate pristiglu sms poruku?!

  1. REAKCIJA NA REKLAMU

Pronađite Vašeg korisnika gde god da se on nalazi. Zamislite dan bez mobilnog telefona. Prema poslednjiim istraživanjima, željena reakcija na poruku se može očekivati u prvih sat vremena.

  1. PERSONALAN I INTERAKTIVAN PRISTUP MARKETINGU

SMS poruka se razlikuje od dosadašnjih pristupa marketing, jer daje lični pečat. Ukoliko na adekvatan način iskoristite ovu prednost, Vaš lični pečat može biti ključ velikog Vašeg uspeha.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *