Organizujte uspešno SMS nagradnu igru!

Promovišite proizvode/usluge

Pospešite prodaju

Jačajte brend

Saznajte više o svojim kupcima

Jednostavno i lako do lojalnih kupaca !

Call Centar

Viber Bulk

U Srbiji, Viber je jedna od najzastupljenijih aplikacija sa preko 3.5 miliona korisnika i stalnim rastom tržišnog udela. Osim što privlači sve veći broj korisnika, ova platforma nudi mnogobrojne prednosti: praktičan i intuitivan interfejs, jednostavno korišćenje, komunikaciju u realnom vremenu i slanje promotivnih tekstualnih poruka.


Zbog svega navedenog, Viber se izdvaja kao izuzetno popularan kanal među poslovnim liderima. Primena ovog servisa u marketingu pomoćiće Vašoj kompaniji da stekne, održi i učvrsti konkurentsku prednost i ostvari još dinamičniju i bolju komunikaciju sa klijentima.
Opis rešenja

 

Sistem obaveštavanja klijenata (1 WAY komunikacija)

Viber bulk je kanal komunikacije koji omogućava da na brži i jednostavan način doprete do klijenata.

U zavisnosti od potreba Viber poruke mogu biti:

 • Informacije
 • Obaveštenja (obaveštenja o dospeću rate)
 • Marketinške poruke (promocije i ponude)
 • Razna obaveštenja
 • Personalizovane poruke

Predstavlja klasičan vid direktne komunikacije sa klijentima i pruža Vam mogućnost da svojim klijentima šaljete različite informacije.
Maksimalna dužina poruke je 1000 karaktera. Sistem podržava slanje teksta, slika i linkova. Svi navedeni elementi se mogu poslati u jedinstvenoj poruci. Da bi primalac dobio Vašu poruku neophodno je da bude saglasan (opt-in). Kada je odgovorio na iniciranu poruku smatra se da je dao saglasnost (opt-in) za prijem poruka dok god se ne odjavi sa servisa. Prva viber poruka mora biti informativnog karaktera, sve naredne mogu biti reklamne sadržine. Korisnici u svakom trenutku imaju mogućnost da se odjave sa servisa.Viber komunikacija - Primeri

 
 • Poštovani, trenutno stanje na Vašem računu je 48.000 RSD
 • Iskoristite 30% popusta na zimsku kolekciju!
 • Poštovani, Vašu platnu karticu možete da preuzmete u ekspozituri na adresi X


Troškovi implementacije

- Free setup - implementacija bez naknade

Pored slanja, u cenu poruke su uključene sledeće usluge:

 • Kompletna tehnička podrška za realizaciju i održavanje sistema za potrebe slanja poruke
 • Postavljanje i programiranje postojećeg kao i prilagođavanje baze podataka
 • Održavanje kompletnog sistema uz konsultacije i tehničku podršku 24/7
 • Realizacija izmena na postojećem sistemu u najkraćem roku