Organizujte uspešno SMS nagradnu igru!

Promovišite proizvode/usluge

Pospešite prodaju

Jačajte brend

Saznajte više o svojim kupcima

Jednostavno i lako do lojalnih kupaca !

Call Centar

Cenovnik Viber Bulk poruka

Srbija

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU
KOLIČINA PORUKA EUR/PORUCI
od 60 000 do 100 000 poruka 0,0065
preko 100 000 poruka 0,0060


Bosna i Hercegovina

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU
KOLIČINA PORUKA EUR/PORUCI
od 60 000 do 100 000 poruka 0,0087
preko 100 000 poruka 0,0080


Crna Gora

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU
KOLIČINA PORUKA EUR/PORUCI
od 60 000 do 100 000 poruka 0,0073
preko 100 000 poruka 0,0067


Makedonija

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU
KOLIČINA PORUKA EUR/PORUCI
od 60 000 do 100 000 poruka 0,0065
preko 100 000 poruka 0,0060


Hrvatska

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU
KOLIČINA PORUKA EUR/PORUCI
od 60 000 do 100 000 poruka 0,0060
preko 100 000 poruka 0,0055


Nemačka

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU
KOLIČINA PORUKA EUR/PORUCI
od 60 000 do 100 000 poruka 0,0407
preko 100 000 poruka 0,0376


Austrija

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU
KOLIČINA PORUKA EUR/PORUCI
od 60 000 do 100 000 poruka 0,0229
preko 100 000 poruka 0,0211


Švajcarska

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU
KOLIČINA PORUKA EUR/PORUCI
od 60 000 do 100 000 poruka 0,0158
preko 100 000 poruka 0,0146


Švedska

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU
KOLIČINA PORUKA EUR/PORUCI
od 60 000 do 100 000 poruka 0,0249
preko 100 000 poruka 0,0230


Napomena: Minimalna količina na mesečnom nivou je 60.000 poruka

CENOVNIK VIBER BULK PORUKA SA SENDER ID 'MOBILNI MARKETING'

Srbija

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU
KOLIČINA PORUKA EUR/PORUCI
od 10 000 do 30 000 poruka 0,0083
od 30 000 do 60 000 poruka 0,0076
od 60 000 do 100 000 poruka 0,0070
preko 100 000 poruka 0,0065


Bosna i Hercegovina

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU
KOLIČINA PORUKA EUR/PORUCI
od 10 000 do 30 000 poruka 0,0111
od 30 000 do 60 000 poruka 0,0102
od 60 000 do 100 000 poruka 0,0094
preko 100 000 poruka 0,0087


Crna Gora

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU
KOLIČINA PORUKA EUR/PORUCI
od 10 000 do 30 000 poruka 0,0094
od 30 000 do 60 000 poruka 0,0087
od 60 000 do 100 000 poruka 0,0080
preko 100 000 poruka 0,0074


Makedonija

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU
KOLIČINA PORUKA EUR/PORUCI
od 10 000 do 30 000 poruka 0,0083
od 30 000 do 60 000 poruka 0,0076
od 60 000 do 100 000 poruka 0,0070
preko 100 000 poruka 0,0065


Hrvatska

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU
KOLIČINA PORUKA EUR/PORUCI
od 10 000 do 30 000 poruka 0,0076
od 30 000 do 60 000 poruka 0,0070
od 60 000 do 100 000 poruka 0,0065
preko 100 000 poruka 0,0060


Nemačka

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU
KOLIČINA PORUKA EUR/PORUCI
od 10 000 do 30 000 poruka 0,0517
od 30 000 do 60 000 poruka 0,0477
od 60 000 do 100 000 poruka 0,0441
preko 100 000 poruka 0,0407


Austrija

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU
KOLIČINA PORUKA EUR/PORUCI
od 10 000 do 30 000 poruka 0,0291
od 30 000 do 60 000 poruka 0,0269
od 60 000 do 100 000 poruka 0,0248
preko 100 000 poruka 0,0229


Švajcarska

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU
KOLIČINA PORUKA EUR/PORUCI
od 10 000 do 30 000 poruka 0,0201
od 30 000 do 60 000 poruka 0,0185
od 60 000 do 100 000 poruka 0,0171
preko 100 000 poruka 0,0158


Švedska

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU
KOLIČINA PORUKA EUR/PORUCI
od 10 000 do 30 000 poruka 0,0316
od 30 000 do 60 000 poruka 0,0292
od 60 000 do 100 000 poruka 0,0270
preko 100 000 poruka 0,0249

Napomena: Minimalna količina na mesečnom nivou je 10.000 poruka