Organizujte uspešno SMS nagradnu igru!

Promovišite proizvode/usluge

Pospešite prodaju

Jačajte brend

Saznajte više o svojim kupcima

Jednostavno i lako do lojalnih kupaca !

Call Centar
SMS bulk

Slanje Bulk poruka predstavlja osnovu mobilnog marketinga. Najednostavnije rečeno, Bulk je masovno slanje SMS ili MMS poruka. Najdirektniji, najjednostavniji i najjeftiniji način reklamiranja ili obaveštavanja Vaših klijenata.

Saznaj više
Viber Bulk

Viber se izdvaja kao izuzetno popularan kanal među poslovnim liderima. Primena ovog servisa u marketingu pomoći će Vašoj kompaniji da stekne, održi i učvrsti konkurentsku prednost i ostvari još dinamičniju i bolju komunikaciju sa klijentima.

Saznaj više
MOBILNA plaćanja

Pored multimedijalnih i marketinških funkcija, mobilni telefon sve više predstavlja i sredstvo plaćanja. OneClick je postao jedna od prvih kompanija na našim prostorima koja vam može omogućiti da naplatu vršite i preko telefona.

Saznaj više
SMS nagradne igre

SMS Nagradne igre predstavljaju jednu od najpopularnijih formi SMS Marketing usluga. Ključna stvar jeste saznati više o svojim kupcima i osigurati način kako ih obavestiti i podstaknuti na akciju kod budućih promocija.

Saznaj više