Organizujte uspešno SMS nagradnu igru!

Promovišite proizvode/usluge

Pospešite prodaju

Jačajte brend

Saznajte više o svojim kupcima

Jednostavno i lako do lojalnih kupaca !

Call Centar

SMS Bulk

Slanje Bulk poruka predstavlja osnovu mobilnog marketinga. Najednostavnije rečeno, Bulk je masovno slanje SMS ili MMS poruka.

 • Najdirektniji, najjednostavniji i najjeftiniji način reklamiranja ili obaveštavanja Vaših proverenih klijenata.
 • Možete da pošaljete na hiljade poruka Vašim klijentima uz samo par klikova mišem po najpovoljnim cenama.

Koji su benefiti mobilnog marketinga?

 
 • Budite svuda i uvek sa Vašim kupcem
 • Stvorite osećaj intimne komunikacije
 • Prilagodite marketinški pristup i dugoročno prikupljajte saznanja o ponašanju Vaših kupaca
 • Gradite trajni kvalitet odnosa sa kupcem
 • 80% vremena u toku dana mobilni telefon se nalazi uz svog vlasnika i svako momentalno obrati pažnju na zvuk pristigle SMS poruke
 • Velika verovatnoća da će Vaša poruka biti pročitana odmah, a da će reakcija na nju biti u prvih sat vremena od prijema

Isplativost mobilnog marketinga?

 
 • Značajno smanjuje troškove reklamiranja
 • Reklama je uočljiva 99%
 • Reakcija na reklamu se povećava do 60%
 

Dodatne mogućnosti:

 • mogućnost odloženog slanja poruka
 • mogućnost kreiranja naziva pošiljaoca (sendera)
 • izrada izveštaja prema vašim potrebama
 

Osnovni paket za izradu izveštaja podrazumeva sledeće:

 • informacija o broju poslatih poruka za odabrani vremenski period
 • informacija o broju uspešno isporučenih poruka za odabrani vremenski period
 • informacija o stanju svake pojedinačne poruke (isporučena, na čekanju...)
 • informacije o broju telefona na koje je poruka isporučena