Organizujte uspešno SMS nagradnu igru!

Promovišite proizvode/usluge

Pospešite prodaju

Jačajte brend

Saznajte više o svojim kupcima

Jednostavno i lako do lojalnih kupaca !

Call Centar

Cene personalizovanog SMS BULK paketa po zemljama


Srbija

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (din/poruci)
Količina SMS poruka Cena po sms-u
do 1 000 poruka 3,20 din
od 1 001 do 3 000 poruka 2,94 din
od 3 001 do 5 000 poruka 2.69 din
od 5 001 do 10 000 poruka 2,34 din
od 10 001 do 20 000 poruka 2,11 din
od 20 001 do 50 000 poruka 1,89 din
od 50 001 do 100 000 poruka 1,68 din
preko 100 000 poruka 1,48 din


BOSNA I HERCEGOVINA

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (eurocent/poruci)
Količina SMS poruka Cena po sms-u
do 1 000 poruka 8,43
od 1 001 do 3 000 poruka 7,75
od 3 001 do 5 000 poruka 7,09
od 5 001 do 10 000 poruka 6,16
od 10 001 do 20 000 poruka 5,56
od 20 001 do 50 000 poruka 4,98
od 50 001 do 100 000 poruka 4,42
preko 100 000 poruka 3,90


MAKEDONIJA

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (eurocent/poruci)
Količina SMS poruka Cena po sms-u
do 1 000 poruka 4,36
od 1 001 do 3 000 poruka 4,01
od 3 001 do 5 000 poruka 3,67
od 5 001 do 10 000 poruka 3,19
od 10 001 do 20 000 poruka 2,88
od 20 001 do 50 000 poruka 2,58
od 50 001 do 100 000 poruka 2,29
preko 100 000 poruka 2,02


HRVATSKA

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (eurocent/poruci)
Količina SMS poruka Cena po sms-u
do 1 000 poruka 6,98
od 1 001 do 3 000 poruka 6,41
od 3 001 do 5 000 poruka 5,87
od 5 001 do 10 000 poruka 5,10
od 10 001 do 20 000 poruka 4,60
od 20 001 do 50 000 poruka 4,12
od 50 001 do 100 000 poruka 3,66
preko 100 000 poruka 3,23


Cene personalizovanog SMS BULK paketa CRNA GORA

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (eurocent/poruci)
Količina SMS poruka Cena po sms-u
do 1 000 poruka 3,15
od 1 001 do 3 000 poruka 2,89
od 3 001 do 5 000 poruka 2,65
od 5 001 do 10 000 poruka 2,30
od 10 001 do 20 000 poruka 2,08
od 20 001 do 50 000 poruka 1,86
od 50 001 do 100 000 poruka 1,65
preko 100 000 poruka 1,46


MAĐARSKA

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (eurocent/poruci)
Količina SMS poruka Cena po sms-u
do 1 000 poruka 6,69
od 1 001 do 3 000 poruka 6,14
od 3 001 do 5 000 poruka 5,62
od 5 001 do 10 000 poruka 4,89
od 10 001 do 20 000 poruka 4,41
od 20 001 do 50 000 poruka 3,95
od 50 001 do 100 000 poruka 3,51
preko 100 000 poruka 3,09


SLOVENIJA

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (eurocent/poruci)
Količina SMS poruka Cena po sms-u
do 1 000 poruka 7,27
od 1 001 do 3 000 poruka 6,68
od 3 001 do 5 000 poruka 6,11
od 5 001 do 10 000 poruka 5,31
od 10 001 do 20 000 poruka 4,79
od 20 001 do 50 000 poruka 4,29
od 50 001 do 100 000 poruka 3,81
preko 100 000 poruka 3,36


Nemačka

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (eurocent/poruci)
Količina SMS poruka Cena po sms-u
do 1 000 poruka 17,45
od 1 001 do 3 000 poruka 16,03
od 3 001 do 5 000 poruka 14,67
od 5 001 do 10 000 poruka 12,75
od 10 001 do 20 000 poruka 11,50
od 20 001 do 50 000 poruka 10,30
od 50 001 do 100 000 poruka 9,15
preko 100 000 poruka 8,07


Austrija

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (eurocent/poruci)
Količina SMS poruka Cena po sms-u
do 1 000 poruka 13,96
od 1 001 do 3 000 poruka 12,82
od 3 001 do 5 000 poruka 11,74
od 5 001 do 10 000 poruka 10,20
od 10 001 do 20 000 poruka 9,20
od 20 001 do 50 000 poruka 8,24
od 50 001 do 100 000 poruka 7,32
preko 100 000 poruka 6,46


Holandija

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (eurocent/poruci)
Količina SMS poruka Cena po sms-u
do 1 000 poruka 11,63
od 1 001 do 3 000 poruka 10,68
od 3 001 do 5 000 poruka 9,78
od 5 001 do 10 000 poruka 8,50
od 10 001 do 20 000 poruka 7,67
od 20 001 do 50 000 poruka 6,87
od 50 001 do 100 000 poruka 6,10
preko 100 000 poruka 5,38


Luksemburg

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (eurocent/poruci)
Količina SMS poruka Cena po sms-u
do 1 000 poruka 4,07
od 1 001 do 3 000 poruka 3,74
od 3 001 do 5 000 poruka 3,42
od 5 001 do 10 000 poruka 2,98
od 10 001 do 20 000 poruka 2,68
od 20 001 do 50 000 poruka 2,40
od 50 001 do 100 000 poruka 2,14
preko 100 000 poruka 1,88


ŠPANIJA

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (eurocent/poruci)
Količina SMS poruka Cena po sms-u
do 1 000 poruka 8,43
od 1 001 do 3 000 poruka 7,75
od 3 001 do 5 000 poruka 7,09
od 5 001 do 10 000 poruka 6,16
od 10 001 do 20 000 poruka 5,56
od 20 001 do 50 000 poruka 4,98
od 50 001 do 100 000 poruka 4,42
preko 100 000 poruka 3,90


FRANCUSKA

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (eurocent/poruci)
Količina SMS poruka Cena po sms-u
do 1 000 poruka 11,63
od 1 001 do 3 000 poruka 10,68
od 3 001 do 5 000 poruka 9,78
od 5 001 do 10 000 poruka 8,50
od 10 001 do 20 000 poruka 7,67
od 20 001 do 50 000 poruka 6,87
od 50 001 do 100 000 poruka 6,10
preko 100 000 poruka 5,38


Danska

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (eurocent/poruci)
Količina SMS poruka Cena po sms-u
do 1 000 poruka 5,24
od 1 001 do 3 000 poruka 4,81
od 3 001 do 5 000 poruka 4,40
od 5 001 do 10 000 poruka 3,83
od 10 001 do 20 000 poruka 3,45
od 20 001 do 50 000 poruka 3,09
od 50 001 do 100 000 poruka 2,75
preko 100 000 poruka 2,42


Belgija

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (eurocent/poruci)
Količina SMS poruka Cena po sms-u
do 1 000 poruka 8,43
od 1 001 do 3 000 poruka 7,75
od 3 001 do 5 000 poruka 7,09
od 5 001 do 10 000 poruka 6,16
od 10 001 do 20 000 poruka 5,56
od 20 001 do 50 000 poruka 4,98
od 50 001 do 100 000 poruka 4,42
preko 100 000 poruka 3,90


Novi Zeland

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (eurocent/poruci)
Količina SMS poruka Cena po sms-u
do 1 000 poruka 6,98
od 1 001 do 3 000 poruka 6,41
od 3 001 do 5 000 poruka 5,87
od 5 001 do 10 000 poruka 5,10
od 10 001 do 20 000 poruka 4,60
od 20 001 do 50 000 poruka 4,12
od 50 001 do 100 000 poruka 3,66
preko 100 000 poruka 3,23

SAD

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (eurocent/poruci)
Količina SMS poruka Cena po sms-u
do 1 000 poruka 5,82
od 1 001 do 3 000 poruka 5,34
od 3 001 do 5 000 poruka 4,89
od 5 001 do 10 000 poruka 4,25
od 10 001 do 20 000 poruka 3,83
od 20 001 do 50 000 poruka 3,43
od 50 001 do 100 000 poruka 3,05
preko 100 000 poruka 2,69


Italija

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (eurocent/poruci)
Količina SMS poruka Cena po sms-u
do 1 000 poruka 7,85
od 1 001 do 3 000 poruka 7,21
od 3 001 do 5 000 poruka 6,60
od 5 001 do 10 000 poruka 5,74
od 10 001 do 20 000 poruka 5,18
od 20 001 do 50 000 poruka 4,64
od 50 001 do 100 000 poruka 4,12
preko 100 000 poruka 3,63


Švedska

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (eurocent/poruci)
Količina SMS poruka Cena po sms-u
do 1 000 poruka 8,14
od 1 001 do 3 000 poruka 7,48
od 3 001 do 5 000 poruka 6,85
od 5 001 do 10 000 poruka 5,95
od 10 001 do 20 000 poruka 5,37
od 20 001 do 50 000 poruka 4,81
od 50 001 do 100 000 poruka 4,27
preko 100 000 poruka 3,77


Australija

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (eurocent/poruci)
Količina SMS poruka Cena po sms-u
do 1 000 poruka 6,98
od 1 001 do 3 000 poruka 6,41
od 3 001 do 5 000 poruka 5,87
od 5 001 do 10 000 poruka 5,10
od 10 001 do 20 000 poruka 4,60
od 20 001 do 50 000 poruka 4,12
od 50 001 do 100 000 poruka 3,66
preko 100 000 poruka 3,23


Rusija

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (eurocent/poruci)
Količina SMS poruka Cena po sms-u
do 1 000 poruka 4,94
od 1 001 do 3 000 poruka 4,54
od 3 001 do 5 000 poruka 4,16
od 5 001 do 10 000 poruka 3,61
od 10 001 do 20 000 poruka 3,26
od 20 001 do 50 000 poruka 2,92
od 50 001 do 100 000 poruka 2,59
preko 100 000 poruka 2,29


Albanija

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (eurocent/poruci)
Količina SMS poruka Cena po sms-u
do 1 000 poruka 7,85
od 1 001 do 3 000 poruka 6,60
od 3 001 do 5 000 poruka 5,74
od 5 001 do 10 000 poruka 5,18
od 10 001 do 20 000 poruka 4,64
od 20 001 do 50 000 poruka
od 50 001 do 100 000 poruka 4,12
preko 100 000 poruka 3,63


Kosovo

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (eurocent/poruci)
Količina SMS poruka Cena po sms-u
do 1 000 poruka 6,40
od 1 001 do 3 000 poruka 5,88
od 3 001 do 5 000 poruka 5,38
od 5 001 do 10 000 poruka 4,68
od 10 001 do 20 000 poruka 4,22
od 20 001 do 50 000 poruka 3,78
od 50 001 do 100 000 poruka 3,36
preko 100 000 poruka 2,96


Rumunija

POSTPAID BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (eurocent/poruci)
Količina SMS poruka Cena po sms-u
do 1 000 poruka 5,53
od 1 001 do 3 000 poruka 5,07
od 3 001 do 5 000 poruka 4,65
od 5 001 do 10 000 poruka 4,04
od 10 001 do 20 000 poruka 3,64
od 20 001 do 50 000 poruka 3,26
od 50 001 do 100 000 poruka 2,90
preko 100 000 poruka 2,56

Za klijente koji šalju do 1000 poruka mesečno naplaćujemo 30 EUR-a setup.

Pakete je moguće kreirati i po Vašim zahtevima.

Za sva pitanja i detalje, molimo Vas da nas kontaktirate.

MMS Bulk

Za slanje MMS bulk poruka cena se izračunava po upitu. Pošaljite nam upit za ovu uslugu putem kontakt formulara.

Spisak zemalja u kojima je moguće koristiti naše usluge