Organizujte uspešno SMS nagradnu igru!

Promovišite proizvode/usluge

Pospešite prodaju

Jačajte brend

Saznajte više o svojim kupcima

Jednostavno i lako do lojalnih kupaca !

Call Centar

Nagradne igre i Loyalty programi

SMS Nagradne igre i Loyalty programi predstavljaju jednu od najpopularnijih formi SMS Marketing usluga.

Ključna stvar jeste saznati više o svojim kupcima i osigurati način kako ih obavestiti i podstaknuti na akciju kod budućih promocija.


Zašto pokrenuti SMS Nagradnu igru:

 
 • Jednostavno i praktično
 • Promocije novih proizvoda/usluga
 • Povećanje prodaje i jačanje brend-a već postojećeg proizvoda/usluge
 • Ušteda vremena - preskačete veliki posao oko koverti, slanja, prikupljavanja, arhiviranja, administracije koju imate kod “klasičnih” nagradnih igara...
 • Ušteda novca - ne plaćate posebne naknade velikim prodajnim lancima i supermarketima da bi držali na posebnom mestu kutiju za koverte za Vašu nagradnu igru…

EFEKTI

 
 • Povećanje prometa preko 20%
 • Povećanje lojalnosti učesnika
 • Nagrađivanje redovnih kupaca
 • Stvaranje osećaja brige o kupcima
 • Trajan kvalitet odnosa sa kupcima

EKSTRA BONUS!!!

 
 • Svi učesnici su registrovani
 • Formiranje baze proverenih kupaca
 • Posedujemo njihov telefon i mesto boravka
 • Filtriranje baze po željenim parametrima
 • Direktna komunikacija sa potrošačima

ONECLICK SOLUTIONS OBEZBEĐUJE

 
 • Sav neophodan hardver i softver
 • Podršku 24/7
 • Posebno kreiranu aplikaciju za praćenje rezultata igre
 • Posebno kreiranu aplikaciju za izvlačenje nagrada
 • Sigurnost sistema
 • Jedinstven kratki SMS broj za sve tri mreže
 • Generisanje kodova
 • Pomoć u prikupljanju dokumentacije i akata za organizovanje nagradne igre
 • Izradu pratećih Web i smartphone aplikacija
 • Dostavljanje baze učesnika u e-obliku
 • Obaveštavanje korisnika putem SMS bulk-a
 • Podršku kontakt centra za potrošače
 • Kompletan sistem reportinga izrađen prema Vašim zahtevima