sms-marketing

8 Prednosti SMS Marketinga

Kategorija: Mobilni Marketing, SMS Marketing

Kao jedan od najrasprostranjenijih načina komunikacije, SMS poruke predstavljaju veoma moćan marketing alat.
Mogućnost da kontaktirate pravu osobu, u pravo vreme, sa pravom porukom predstavlja idealan scenario za kompaniju bilo da nudi proizvode ili usluge.
“Broj pretplatnika mobilne telefonije u našoj zemlji