Organizujte uspešno SMS nagradnu igru!

Promovišite proizvode/usluge

Pospešite prodaju

Jačajte brend

Saznajte više o svojim kupcima

Jednostavno i lako do lojalnih kupaca !

Call Centar


1,40
POSTPAID AUDIO BULK-PLAĆANJE NA MESEČNOM NIVOU (din/poruci)
Količina Audio poruka Običan Personalizovani
do 1 000 poruka 1,00 2,50
od 1 001 do 3 000 poruka 0,84 2,20
od 3 001 do 5 000 poruka 0,75 1,90
od 5 001 do 10 000 poruka 0,66 1,70
od 10 001 do 20 000 poruka 0,57
od 20 001 do 50 000 poruka 0,48 1,10
od 50 001 do 100 000 poruka 0,39 0,90
preko 100 000 poruka 0,30 0,50

Pakete je moguće kreirati i po Vašim zahtevima.

* za domaći audio bulk-na cenu iz tabele se dodaje trošak telefonskog saobraćaja (1,00 din/min fiksnih ili 7,9 din/min mobilni)
** za ino audio bulk -na cenu se dodaje trošak voip-a za određenu državu
*** snimanje audio poruke 10 eur-a po tekstu
**** ukoliko se šalje do 1000 poruka naplaćuje se setup u iznosu od 30 eura

Za sva pitanja i detalje, molimo Vas da nas kontaktirate.


Spisak zemalja u kojima je moguće koristiti naše usluge